ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ


Αυτή η ιστοσελίδα ενημερώνει τους εμπλεκόμενους φορείς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το κοινό σχετικά με τη συλλογή αλιευτικών δεδομένων που πραγματοποιήθηκε στη Ελλάδα, σύμφωνα με το πρόγραμμα συλλογής δεδομένων της ΕΕ.

Συντονιστής προγράμματος


Ινστιτούτο Αλιευτικής ‘Ερευνας

Νέα Πέραμος

Καβάλα, Μακεδονία

T.K. 64 007

Ελλάδα

Τηλ. +30 25940 - 22692  

Fax  +30 25940 - 22222

e-mail   fri@inale.gr


Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων

Ελλάδα