ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ


Αυτή η ιστοσελίδα ενημερώνει τους εμπλεκόμενους φορείς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το κοινό σχετικά με τη συλλογή αλιευτικών δεδομένων που πραγματοποιήθηκε στη Ελλάδα, σύμφωνα με το πρόγραμμα συλλογής δεδομένων της ΕΕ.

Συντονιστής προγράμματος


Ινστιτούτο Αλιευτικής ‘Ερευνας

Νέα Πέραμος

Καβάλα, Μακεδονία

T.K. 64 007

Ελλάδα

Τηλ. +30 25940 - 22692  

Fax  +30 25940 - 22222

e-mail   fri@inale.gr


Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων

Ελλάδα

Greece_Annual_Report_2014_Text_31-May-2015

Greece_Annual-Report_2014_Tables_31-May-2015

Greece_Annual_Report_2013_Text_31-May-2014

Greece_Annual_Report_2013_Tables_31-May-2014

Greece-Annual_Report_2012_Text_31-May-2013

Greece_Annual_Report_2012_Tables_31-May-2013

Greece_NP-Proposal_2011-2013

Greece_NP-Proposal_2011-2013_Tables

Methodology Report for Socio Economic Variables National Aquaculture and Fisheries Processing Data Collection Program

Προτάσεις - Ετήσιες εκθέσεις