Design & build  2016 @ 010pliroforiki

όλο το περιεχόμενο του site ανήκει στο ΙΝ.ΑΛ.Ε.


Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "Δήμητρα"

ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

Site Under Construction

Γενικές Πληροφορίες


Το εργαστήριο ασχολείται με τα παρακάτω εξειδικευμένα αντικείμενα:


στη περιγραφή των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στα παράκτια υδατικά συστήματα (λιμνοθάλασσες, εκβολές ποταμών, κλειστοί και ημίκλειστοι κόλποι, θαλάσσιες υφαλοκρηπίδες) και τα αλιευτικά πεδία, με την έννοια των υδροδυναμικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού και των μηχανισμών μεταφοράς νερού, άλατος, θρεπτικών αλάτων, χλωροφύλλης και λαρβών,


στην μελέτη των επιπτώσεων της ανθρωπογενούς επίδρασης στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των παράκτιων υδατικών συστημάτων, και ειδικότερα των πεδίων αναπαραγωγής και αλιείας, μέσω των διαφόρων δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή των παραπάνω ορισθέντων συστημάτων,

στη εξειδικευμένη μελέτη και προσομοίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού, του ιζήματος και των οργανισμών των παράκτιων υδατικών συστημάτων και των αλιευτικών πεδίων,

στη προσομοίωση των διεργασιών, των μηχανισμών και των ροών με τη χρήση μαθηματικών ομοιωμάτων, συνδυασμένων με δεδομένα πεδίου, με σκοπό τη κατανόηση των λειτουργιών των παράκτιων υδατικών συστημάτων και των αλιευτικών πεδίων, με την εφαρμογή σεναρίων για την ορθολογική διαχείρισή τους,

στη σύνδεση των μαθηματικών ομοιωμάτων με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, με σκοπό τη δημιουργία εργαλείων, υποστηρικτικών των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, για την επίλυση περιβαλλοντικών θεμάτων και προβλημάτων σχετικών με τους παράκτιους και θαλάσσιους υδατικούς πόρους.

στην οργάνωση και διαχείριση των διαθέσιμων πόρων (επιστημονικά όργανα, ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές) για τη συλλογή περιβαλλοντικών δεδομένων πεδίου από παράκτια υδατικά συστήματα και αλιευτικά πεδία.

στην ανάπτυξη και διαχείριση Βάσεων Περιβαλλοντικών Δεδομένων συλλεχθέντων από παράκτια υδατικά συστήματα και αλιευτικά πεδία, καθώς και στη διερεύνηση των τάσεων εξέλιξης της οικολογικής ισορροπίας των συστημάτων αυτών.


Όργανα και δειγματοληπτικά μέσα για τη παρακολούθηση φυσικοχημικών παραμέτρων


Σύστημα αυτόματης καταγραφής φυσικοχημικών παραμέτρων (CTD)

Με το σύστημα αυτό επιτυγχάνεται η συνεχής καταγραφή της μεταβολής της θερμοκρασίας, αγωγιμότητας, πίεσης, διαλυμένου οξυγόνου και χλωροφύλλης-α του νερού σε μία υδάτινη στήλη, ανά διακριτά διαστήματα βάθους. Το όργανο αυτό παράγει συνεχή κατακόρυφα προφίλ φυσικών παραμέτρων (θερμοκρασία, αλατότητα νερού), χημικών παραμέτρων (διαλ. οξυγόνο, pH) και βιολογικών παραμέτρων (χλωροφύλλη-α) σε κάθε στήλη νερού. Το όργανο έχει ενσωματωμένες υπολογιστικές ρουτίνες για το προσδιορισμό μίας σειράς άλλων παραμέτρων (πυκνότητα νερού, γεωστροφική ταχύτητα, γεωδυναμικό ύψος).


Σύστημα καταγραφής παροχών ποταμού

Το σύστημα αποτελείται από ένα ρευματογράφο συνεχούς καταγραφής έντασης και διεύθυνσης ρευμάτων σε μία θέση πόντισης και από ένα σταθμήμετρο. Το σύστημα είναι κατάλληλο για τη παραγωγή χρονοσειρών μεταβολής της παροχής του ποταμού σε μία διατομή του ποταμού, εφόσον έχουν προηγηθεί οι κατάλληλες εργασίες βαθμονόμησης των αποτελεσμάτων.


Δειγματολήπτες νερού, ιζήματος και βένθους

Οι δειγματολήπτες νερού είναι ειδικές φιάλες που βυθίζονται σε συγκεκριμένο βάθος και κλείνουν με μηχανικό τρόπο μόλις δεχθούν τη πρόσκρουση κινητού δρομέα. Οι φιάλες αυτές ανάλογα με την εφαρμογή χρήσης τους θα έχουν δυνατότητα δειγματοληψίας διαφορετικών όγκων νερού. Οι δειγματολήπτες ιζήματος και βένθους αποτελούνται από ειδικούς πυρήνες που βυθίζονται στην επιφάνεια του ιζήματος και ανερχόμενοι εσωκλείουν συγκεκριμένες ποσότητες ιζήματος βυθού, καθώς και του υπάρχοντος σε βένθους.

 

Φορητός μετεωρολογικός σταθμός

Ο φορητός μετεωρολογικός σταθμός αποτελείται από αισθητήρα καταγραφής ατμοσφαιρικής πίεσης, έντασης και διεύθυνσης ανέμου, βροχόπτωσης, σχετικής υγρασίας, υγρασίας εδάφους και μετρητή μεταβολής πίεσης στάθμης θάλασσας.


Σύστημα καταγραφής κυματικών – υδροδυναμικών δεδομένων

Το σύστημα ADCP είναι εφοδιασμένο με τον κατευθυντικό κυματογράφο Wave Array, με δυνατότητα καταγραφής ρευμάτων ανά μέτρο στήλης νερού και κυμάτων (σημαντικό ύψος κύματος, περίοδος κύματος, διεύθυνση κύματος και στάθμη θάλασσας). Το σύστημα ποντίζεται στο βυθό της θάλασσας ή λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο κατά τη κίνηση σκάφους.Εργαστήρια


Ο τομέας αλιευτικής έρευνας περιλαμβάνει τα κάτωθι εργαστήρια:


1 Εργαστήριο Αλιευτικής Βιολογίας

2 Εργαστήριο Εκτίμησης Αλιευτικών Αποθεμάτων

3 Εργαστήριο Αλιευτικής Ωκεανογραφίας

Διάρθρωση - Τμήμα Θαλάσσιας Αλιείας - Τομέας Αλιευτικής ‘Ερευνας - Εργαστήριο Αλιευτικής Ωκεανογραφίας

Εργαστήριο Αλιευτικής Ωκεανογραφίας