Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας - Εκπαίδευση Κατάρτιση

Design & build  2016 @ 010pliroforiki

όλο το περιεχόμενο του site ανήκει στο ΙΝ.ΑΛ.Ε.


Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "Δήμητρα"

ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

Site Under Construction

Αρχική

Εκπαίδευση - Κατάρτιση

Γενικές Πληροφορίες


Την εκπαίδευση και εξειδίκευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας μας και του εξωτερικού, που ασχολούνται με θέματα σχετικά με τη θαλάσσια έρευνα και παραγωγή

Την επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση παραγωγικών κλάδων που σχετίζονται με θέματα αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και μεταποίησης αλιευμάτων (αλιευτικοί και υδατοκαλλιεργητικοί συνεταιρισμοί, σύνδεσμοι, ομάδες παραγωγών, εταιρείες κ.ά.)Image

Αίθουσα Συσκέψεων - Συνεδριάσεων

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, με το ερευνητικό και επιστημονικό δυναμικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει, δραστηριοποιείται ενεργά στους τομείς της Εκπαίδευσης - Κατάρτισης - Ενημέρωσης. Το δυναμικό του ΙΝ.ΑΛ.Ε. περιλαμβάνει πλήρως εξειδικευμένους επιστήμονες που ασχολούνται με τους περισσότερους τομείς της Θαλάσσιας έρευνας και εφαρμογών, εξασφαλίζοντας έτσι τη παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.


Η υλικοτεχνική υποδομή του ΙΝ.ΑΛ.Ε. που εξυπηρετεί την υποστήριξη των εκπαιδευτικών - ενημερωτικών δραστηριοτήτων του περιλαμβάνει:


Image

Αίθουσα Συνεδρίων - Διαλέξεων

Αίθουσα Συνεδρίων - Διαλέξεων χωρητικότητας 100 ατόμων, πλήρως εξοπλισμένη με οπτικοακουστικά και εποπτικά μέσα εκπαίδευσης και παρουσιάσεων, όπως μεταφραστικό κέντρο, μικροφωνικές εγκαταστάσεις, προβολείς video και διαφανειών κ.ά.

Αίθουσα Συσκέψεων - Συνεδριάσεων, χωρητικότητας 50 ατόμων, πλήρως εξοπλισμένη με οπτικοακουστικά και εποπτικά μέσα παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκη

Εστιατόριο, δυναμικότητας 50 ατόμων, με πλήρη υποδομή εστίασης

Πλήρως εξοπλισμένο ξενώνα, δυναμικότητας 8 ατόμων

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΙΝ.ΑΛ.Ε. επικεντρώνονται γύρω από τα αντικείμενα των ερευνητικών του δραστηριοτήτων, όπως της Αλιείας - Αλιευτικής Βιολογίας, της Παράκτιας Οικολογίας, της Μεταποίησης Αλιευμάτων, της Βιοτεχνολογίας και των Υδατοκαλλιεργειών, και αφορούν:


 

Image

Κέντρο Πληροφόρησης για την παράκτια ζώνη του Στρυμονικού Κόλπου και του Κόλπου Ιερισσού

Τέλος το ΙΝ.ΑΛ.Ε. σε συνεργασία με το ΕΚΒΥ, έχει εγκαταστήσει Κέντρο Πληροφόρησης για την παράκτια ζώνη του Στρυμονικού Κόλπου και του Κόλπου της Ιερισσού (Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης) το οποίο προωθεί την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον.

Επίσης το ΙΝ.ΑΛ.Ε. προωθεί την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα αλιείας και περιβάλλοντος. Αυτό γίνεται με τη συμμετοχή του σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις, αλλά και τη συμμετοχή του σε πρωτοβουλίες άλλων φορέων.


'Αλλες Δραστηριότητες - Εκπαίδευση  Κατάρτιση

Εκπαίδευση Κατάρτιση